Versio

Versio stuurt advocaat op concurrent af

Webhostingbedrijf Versio heeft een advocaat ingezet tegen het ronselen van klanten op Twitter. Versio beschuldigd Abbatis ervan dat het onrechtmatig klanten werft via Twitter. Hierbij is het opvallend dat Abbatis zich van geen kwaad bewust is, waar Versio aangeeft dat dit al langer een groot probleem betreft. In de sommatie die maandag per e-mail bij Abbatis is afgeleverd wordt gezegd dat de uitingen in strijd zijn met de wettelijke regeling van vergelijkende reclame. (Artikel 6:194a BW). Omdat de meningen misleidend zijn, niet een objectieve vergelijking behelzen en bovendien de goede naam van Versio schaden. Door strijdigheid met voornoemde regel, maar […]

Versio en de Wet van Dam

Sinds vorig jaar is de Wet van Dam van kracht. Deze wet geeft aan dat er niet meer automatisch mag worden verlengd zonder toestemming van de klant. Dit beschermt klanten tegen het te laat opzeggen waardoor ze weer een jaar aan een dienst vast zit. Ook webhostingbedrijven moeten zich houden aan deze wet. Nu is het risico van een prijsvechter natuurlijk altijd dat je bijna geen winst maakt op producten als een domeinnaam. Met de wet van Dam is ook duidelijk het verschil merkbaar tussen een goede webhost en een prijsvechter. Hier hadden we verschillende domeinen geregistreerd en bij verschillende […]