Ernstige veiligheidsproblemen met HP Insight Diagnostics server management tool

Het CERT (Computer Emergency Responds Team) heeft bekend gemaakt dat er verschillende veiligheidsproblemen aanwezig zijn in de HP Insight Diagnostics server management tool. Het gaat hier om alle versies tot 9.4.0.4710. Er is op dit moment ook nog geen patch aanwezig voor de problemen.

hp-proliant-ubuntu-servers

Volgens het CERT gaat het om problemen waarbij een externe partij controle over de computer kan overnemen. De preciese problemen staan beschreven in:

HP Insight Diagnostics is een web-based tool waarmee IT medewerkers Windows en Linux systemen kunnen controleren op problemen en eventueel repareren.  HP heeft nog niet gereageerd op de problemen, maar het beleid binnen HP is om pas te reageren als er een patch beschikbaar is.

You May Also Like

Reageer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.