BIT spant met anderen kort geding aan tegen Wet Bewaarplicht Telecommunicatie

Internetprovider BIT start samen met privacy-voorvechter Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond, NDP Nieuwsmedia en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten een kort geding tegen de Staat. Eis is onder meer dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie wordt afgeschaft. De wet is in strijd met de fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen, zo oordeelden zowel de Raad van State als het Europese Hof van Justitie eerder. De Nederlandse regering weigert echter de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking stellen.

BIT was tien jaar geleden, toen de richtlijn in de maak was, al één van de partijen die er tegen op de barricades gesprongen is. BIT maakt nu onderdeel uit van de groep die dit kort geding aanspant om zich uit een lastige positie te manoeuvreren. Aan de ene kant wordt het bedrijf door de overheid verplicht gegevens te bewaren, maar aan de andere kant loopt het het risico aansprakelijk te worden gesteld door klanten, omdat de wet op basis waarvan bewaard wordt onrechtmatig is verklaard.

Bij de invoering van de wet verschool de Nederlandse regering zich achter het argument dat de Bewaarplicht nu eenmaal opgelegd werd door Europa, maar nu de Europese regeling met terugwerkende kracht is afgeschaft, geldt dat argument plotseling niet meer. Dat klopt niet, aldus Alex Bik, directeur van internetprovider BIT. Het is te zot voor woorden dat de overheid van Nederlandse burgers verwacht dat zij zich aan de wet houden, terwijl het zich ondertussen gedraagt alsof de wet voor hen niet van toepassing is. We hechten waarde aan de privacy van onze klanten en nemen daarom nu deze stap.

You May Also Like

Reageer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.