abbatis

Versio stuurt advocaat op concurrent af

Webhostingbedrijf Versio heeft een advocaat ingezet tegen het ronselen van klanten op Twitter. Versio beschuldigd Abbatis ervan dat het onrechtmatig klanten werft via Twitter. Hierbij is het opvallend dat Abbatis zich van geen kwaad bewust is, waar Versio aangeeft dat dit al langer een groot probleem betreft. In de sommatie die maandag per e-mail bij Abbatis is afgeleverd wordt gezegd dat de uitingen in strijd zijn met de wettelijke regeling van vergelijkende reclame. (Artikel 6:194a BW). Omdat de meningen misleidend zijn, niet een objectieve vergelijking behelzen en bovendien de goede naam van Versio schaden. Door strijdigheid met voornoemde regel, maar […]